GM53 / 3  PoslednÝ kovboj

_ a a GM53 3 POSKOVBO MID PoslednÝ kovboj