GM47 / 1  Dunajské vlny

_ _ _ GM47 1 DUNAJVLN MID Dunajské vlny