GM35 / 3  PoslednÝ kovboj

_ a a GM35 3 POSLKOVB MID PoslednÝ kovboj