GM23 / 1  Yesterday   ( Píšu vám ) Beatles

Sešit  14

Série č. 5 obj. číslo 727

1. skladba ; 1.strana

Ballad

s14 GM23 1 a ser. 5 727 Yesterday ( Píšu vám ) Beatles Ballad 1 1