GM18 / 8   Země vzdálená

_ _ _ GM18 8 ZEMEVZDA MID Země vzdálená