GM18 / 6   Náruživá

_ _ _ GM18 6 NARUZIVA MID Náruživá