GM09 / 8  Řekněte jí

a _ _ GM09 8 REKNETEJ MID Řekněte jí