GM09 / 1  PoslednÝ kovboj

_ a a GM09 1 POSLEDNI MID PoslednÝ kovboj