GM08 / 1 Když milenky mládnou 

_ _ _ GM08 1 MILENKY MID Když milenky mládnou