GM05 / 9  Je nás jedenáct

 

_ a a GM05 9 JE_N_JED MID Je nás jedenáct