D04 / 2  A× budou trumpety

 

_ _ _ D04 2 AZBUDOUT MID A× budou trumpety